İkizler Burcu Özellikleri

İkizler Burcu Özellikleri

Hava kadar değişken, cıva kadar hareketlidirler. Kişilikleri ilginç ve karmaşıktır. Dışa dönük ve çift karakterlidirler.

Her şeye yatkındırlar, değişkendirler, anlayışlıdırlar, hayal güçleri ve sezme yetenekleri fazladır. Zeki iseler, aynı amaca ulaşan iki faaliyeti birlikte yürütürler. Genellikle çok hareketlidirler. Hatta uzun süre aynı yerde oturanlarına rastlamak gerçekten güçtür. Daima bir şeyler yapmak isterler. Onlar için yenilikler, değişiklikler önemlidir. Konuşmayı da çok severler. Sözleri ilginç ve etkileyici olabilir. Karşılarındakini pek kısa süre incelerler ve kendilerince sonuçlar çıkartıp, onun kişiliğine göre sözlerini ayarlarlar. Bunda da genellikle başarılı olurlar. Ancak sabırsız oldukları için uzun süre inceleme, çalışma, aynı konuya bağlanıp kalma uygun olmayabilir. Bundan dolayı, karşılaştıkları kimseleri bazen üstünkörü incelerler ve kendilerince doğru olduğunu sandıkları bir karara varırlar. Oysa karşısındaki çok farklı biri de olabilir. Bu durumda zeki olmalarına rağmen yanılabilirler. Yine de kıvrak zekaları sayesinde kolaylıkla durumu düzeltebilirler, çünkü hatalarını tamirde de ustadırlar.

Yeni olması, kendilerini sıkmaması şartıyla hemen hemen herkesle ve her konuyla ilgilenebilirler. Yalnız kalmayı sevmezler. Daima yanlarında bililerinin bulunmasına ihtiyaçları vardır. Onlarla konuşmalı, onları incelemeli, çevresindekilerin düşünce ve sözleriyle oyalanmak veya onlardan yararlanmalıdırlar. Genel olarak çevreleriyle uyum sağlamayı isterler.

Dedikodudan da hoşlanırlar, bazen de kinci olabilirler. Bu da toplum ilişkilerinde sorun yaratabilir. Fakat şirin, cana yakın, sevimli oldukları için genellikle onları tanıyanlar, hareketlerini hoş görürler. Az düşünüp, çok konuştukları için gevezelikle, dedikoduculukla suçlanırlar.